Speciální kurzy mimo obvyklou výuku.

Kurz Základy statistického zpracování dat je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy. Kurzu se mohou zúčastnit akademičtí pracovníci UP a studenti doktorských studijních programů