Přihlásit se

Musíte povolit cookies ve svém prohlížeči Pomoc s  Musíte povolit cookies ve svém prohlížeči

Jste tady poprvé?

Jak se přihlásit

Pro přihlášení používejte stejné uživatelské jméno i heslo jako při přihlašování do portálu UP (platí pro veškeré studentské účty i ve staších kurzech, kde byl původně jiný způsob). V případe potíží s přihlášením se obraťe na správce. 

Pokud zapomente své přístupové údaje k portálu UP nelze je samozřejmě změnit zde. Pokud si heslo nepamatujete, řiďte se pokyny na portále UP.

Vyučující zatím mohou přistupovat ke svým starším kurzům (do akademického roku 2015/2016 včetně) i způvodních uživatelský účtů v Moodlu, u nichž je uživatelské jméno ve formátu jmeno.prijmeni. Ovšem kurzy od akademického roku 2016/2017 dále už takto přístupné nejsou, a je třeba k nim přistupovat z uživatelských účtů synchronizovaných s účty na portál UP (měly by z nich být dostupné nejen nové, ale i starší kurzy).

Migrace na celouniverzitní Moodle od letního semestru 2017/2018

Od letního semestru 2017/2018 už nejsou kurzy k předmětům vytvářeny na tomto portále, ale dochází k migraci na celouniversitní Moodle  (ikonu s odkazem na něj najdete i na portálu UP). Vytváření kurzů na tomto serveru je v rukou jednotlivých vyučujících.

No tomto portále MATAP Moodle pouze zůstanou k dispozici kurzy z předchozích semestrů (po určitou dobu, později bude server zcela vypnut).