Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Jak se přihlásit

Pro přihlášení používejte stejné uživatelské jméno i heslo jako při přihlašování do portálu UP (platí pro veškeré studentské účty i ve staších kurzech, kde byl původně jiný způsob). V případe potíží s přihlášením se obraťe na správce. 

Pokud zapomente své přístupové údaje k portálu UP nelze je samozřejmě změnit zde. Pokud si heslo nepamatujete, řiďte se pokyny na portále UP.

Vyučující zatím mohou přistupovat ke svým starším kurzům (do akademického roku 2015/2016 včetně) i způvodních uživatelský účtů v Moodlu, u nichž je uživatelské jméno ve formátu jmeno.prijmeni. Ovšem kurzy od akademického roku 2016/2017 dále už takto přístupné nejsou, a je třeba k nim přistupovat z uživatelských účtů synchronizovaných s účty na portál UP (měly by z nich být dostupné nejen nové, ale i starší kurzy).

Přidávání nových uživatelů a zapisování do kurzů

Momentálně vytváření nových uživatelů a zápis uživatelů do kurzů provádí správce tohoto portálu na základě údajů o zapsaných studentech ve STAGu, doplňování údajů probíhá zpravidla pouze v prvním týdnu po začátku semestru, dokud je povoleno zapisování předmětů ve STAGu.Poslední aktualizace zápisu studentů do kurzů proběhla v neděli 17. 9. 2017 cca v 20:25. Pokud jste si předmět ve STAGu zapsali později a nemáte zde kurz zapsán, obraťe se na svého vyučujícího nebo na správce.