Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Jak se přihlásit

Pro přihlášení používejte stejné uživatelské jméno i heslo jako při přihlašování do portálu UP (platí pro veškeré studentské účty i ve staších kurzech, kde byl původně jiný způsob). V případe potíží s přihlášením se obraťe na správce. 

Pokud zapomente své přístupové údaje k portálu UP nelze je samozřejmě změnit zde. Pokud si heslo nepamatujete, řiďte se pokyny na portále UP.

Vyučující zatím mohou přistupovat ke svým starším kurzům (do akademického roku 2015/2016 včetně) i způvodních uživatelský účtů v Moodlu, u nichž je uživatelské jméno ve formátu jmeno.prijmeni. Ovšem kurzy od akademického roku 2016/2017 dále už takto přístupné nejsou, a je třeba k nim přistupovat z uživatelských účtů synchronizovaných s účty na portál UP (měly by z nich být dostupné nejen nové, ale i starší kurzy).

Migrace na celouniverzitní Moodle od letního semestru 2017/2018

Od letního semestru 2017/2018 už nejsou kurzy k předmětům vytvářeny na tomto portále, ale dochází k migraci na celouniversitní Moodle  (ikonu s odkazem na něj najdete i na portálu UP). Vytváření kurzů na tomto serveru je v rukou jednotlivých vyučujících.

No tomto portále MATAP Moodle pouze zůstanou k dispozici kurzy z předchozích semestrů (po určitou dobu, později bude server zcela vypnut).